Conceptul

Rara Group începând cu 2010 a dezvoltat un parc logistic care să vină în întâmpinarea cerințelor pentru facilități de depozitare prin amplasarea de rafturi, activități de cross-docking dar și depozitarea volumelor mari pe verticală.

Caracteristici

Caracteristici constructive: 10.000 mp construcție compusă din 3 hale care pot fi compartimentate în 11 spații de depozitare în funcție de solicitări și la care se adaugă un corp administrativ de birouri cu suprafața de 327 mp cu structură metalică, două deschideri de 23m respectiv 17m, înălțime utilă 10,29m la streașina și 13m la coamă, poduri rulante de 3,2 și 5 tone, pardoseală elicopterizată tratată cu cuarț pentru trafic intens și tonaj ridicat 5to/mp, anvelopată cu panouri sandwich cu grosime de 5 cm și învelitoare cu luminatoare generoase, uși pietonale și secționale industriale cu acces la cota și rampă de andocare pentru auto/TIR, trape de fun și hidranți interiori/exteriori; sistem de detecție și semnalizare la incendiu; platformă pentru încărcare/descărcare; module tip containere pentru birouri, vestiare și grup sanitar, centrala pe gaze naturale tip Kroll pentru încălzirea spațiului de depozitare și centrala murala pentru corpul administrativ; fibra optica și posibilitatea montării de antene; parcări în incinta parcului aferente fiecărui spațiu și spații verzi.

Facilități

Se asigură întreaga infrastructură necesară activităților prin serviciile oferite, acces la utilități (curent electric, gaze naturale, apă, canalizare și comunicații) mentenanță, servicii de curățenie generală și întreținerea spațiilor verzi în parc, dezăpezire, iluminat general al parcului, control acces la intrarea în parc (incinta împrejmuită), parcare interioară și pază perimetrală a parcului. Adițional depozitele beneficiază de energia solară, având montate pe acoperișul halelor un sistem fotovoltaic, care deservește întreaga suprafață de depozitare, aducând astfel un beneficiu major clienților și contribuind la un mediu curat. Accesul rutier se face cu ușurință din/în DN73 și DN 1 prin DE 301 – DE 305, cât și spre toate direcțiile rutiere importante.

Spațiu logistic

Total suprafață Parc Logistic: 22.800 mp.

Hala 01

3700 mp depozit cu spațiu administrativ

Hala 02

3500 mp depozit cu spațiu administrativ

Hala 03

2570 mp depozit cu corp administrativ

Parteneri

Parteneriatele noastre au fost și sunt cu operatori logistici tradiționali, dar și cu cei din industria de automotive, respectiv firme cu activități diverse:

3700 mp spațiu de depozitare

Suprafața de depozitare de 3700 mp și corp modular administrativ (birouri și grup sanitar): 2 uși acces pietonal, 5 uși secționale industriale la cota, pod rulant de 3,5 și 5 to, sistem antiefracție și centrală cu senzori pentru detecție și semnalizare la incendiu, hidranți interiori/exteriori, trape de fum, posibilitate de montare rafturi, posibilități de compartimentare.

2650 mp spațiu depozitare

Începând cu data de 01.09.2021 avem disponibil un spațiu de depozitare în Hala 2, cu suprafața de 2650 mp și corp administrativ (zona birouri, săli meeting, vestiare): 2 uși acces pietonal, 6 uși secționale industriale la cota, 1 ușă secțională cu rampă de andocare/cota, pod rulant de 3,5, sistem antiefracție și centrală cu senzori și bariere de fum pentru detecție și semnalizare la incendiu, hidranți interiori/exteriori, trape de fum, posibilitate de montare rafturi, centrală tip Kroll pentru încălzirea spațiului de depozitare, posibilitate de montare rafturi.

327 mp corp administrativ

Disponibilitate actuală, corp administrativ 327 mp zonă birouri, săli meeting, vestiare. Sistem acces tip card, sistem antiefracție și centrală cu senzori de fum pentru detecție și semnalizare la incendiu, centrală murală pentru încălzirea caloriferelor aferente spațiului, posibilități de recompartimentare.