3700 mp spațiu de depozitare

Suprafața de depozitare de 3700 mp și corp modular administrativ (birouri și grup sanitar): 2 uși acces pietonal, 5 uși secționale industriale la cota, pod rulant de 3,5 și 5 to, sistem antiefracție și centrală cu senzori pentru detecție și semnalizare la incendiu, hidranți interiori/exteriori, trape de fum, posibilitate de montare rafturi, posibilități de compartimentare.

2650 mp spațiu depozitare

Începând cu data de 01.09.2021 avem disponibil un spațiu de depozitare în Hala 2, cu suprafața de 2650 mp și corp administrativ (zona birouri, săli meeting, vestiare): 2 uși acces pietonal, 6 uși secționale industriale la cota, 1 ușă secțională cu rampă de andocare/cota, pod rulant de 3,5, sistem antiefracție și centrală cu senzori și bariere de fum pentru detecție și semnalizare la incendiu, hidranți interiori/exteriori, trape de fum, posibilitate de montare rafturi, centrală tip Kroll pentru încălzirea spațiului de depozitare, posibilitate de montare rafturi.

327 mp corp administrativ

Disponibilitate actuală, corp administrativ 327 mp zonă birouri, săli meeting, vestiare. Sistem acces tip card, sistem antiefracție și centrală cu senzori de fum pentru detecție și semnalizare la incendiu, centrală murală pentru încălzirea caloriferelor aferente spațiului, posibilități de recompartimentare.