Introducere

Această Politică de confidențialitate explică ce informații personale colectează Rara Logistics Srl. identificată prin CUI 26037119 și inregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/1312/2009 .  cum putem folosi informațiile colectate și pașii pe care îi luăm pentru a ne asigura că sunt păstrate în siguranță. De asemenea, explică drepturile dvs. și cum puteți să ne contactați.

Această politică de confidențialitate vă oferă informații despre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. și despre modul în care folosim aceste date personale.

Datele personale pe care le deținem în legătură cu dvs., în calitatea noastră de operator de date, pot include dar nu sunt limitate la:

 • Datele de contact și de identitate, inclusiv numele de utilizator și parola, numele, adresa de facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon
 • Datele tehnice privind utilizarea websitului www.raragroup.ro
 • Preferințele dvs. pentru informațiile de marketing pe care doriți să le primiți de la noi și de la terți și preferințele dvs. de comunicare

De asemenea, colectăm, folosim și împărtășim date agregate, cum ar fi date statistice sau demografice. Datele agregate pot fi obținute din datele dvs. personale, dar sunt puse împreună într-o manieră agregată și anonimă (astfel încât acestea să nu poată fi asociate cu niciunul dintre datele dvs. de identitate și de contact sau alte date personale) și nu constituie date cu caracter personal în scopuri legale. De exemplu, putem anonima și agrega datele de profil și / sau datele tehnice cu cele ale altora și (a) le folosim în scopuri interne de gestiune, (b) o împărtășim cu parteneri de afaceri actuali sau potențiali și (c) oferte care sunt făcute prin websiteul nostru

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele de marketing și de comunicare și datele de identitate și de contact pentru a vă informa în legătură cu modificările importante în relația cu dvs., cum ar fi această notificare cu privire la modificările aduse Politicii de confidențialitate.

 Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la serviciile și produsele Rara Logistics
 • Scopuri informative legat de produsele și serviciile Rara Logistics, în acest sens suntem îndreptățit să vă trimit orice tip de mesaj conținând informații generale. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, printr-o cerere formulată pe [email protected]
 • Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
 •  Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp se poate accesa site-ul web sau cât timp este necesar pentru a răspunde cerințelor legale, fiscale sau contabile relevante, inclusiv posibilelor revendicări formulate de și împotriva noastră. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor, riscul potențial de daune cauzate de utilizarea neautorizată sau divulgarea acestor date, scopurile pentru care le procesăm, indiferent dacă le putem realiza prin alte mijloace, precum și cerințe legale, fiscale și contabile.

După ce datele dvs. personale nu mai sunt necesare pentru buna funcționării a site-lui web sau nu mai sunt folosite de către Rara Logistics, vor fi anonimizate. 

Cu cine ne vom împărtăși datele dvs. personale?

Vom împărtăși datele dvs. personale cu diverse terțe părți, dar întotdeauna pentru scopurile descrise mai sus. Aceste terțe părți sunt întreprinderi (și, în unele cazuri, organizații de caritate) de următoarele tipuri:

 • furnizorii de servicii de plată
 • servicii de poștă și livrare
 • furnizorii de servicii de găzduire web
 • furnizorii de servicii de mesagerie
 • platforme de social media
 • furnizorii de servicii de marketing online și offline
 • servicii de cercetare și profilare
 • servicii de verificare a identității

De asemenea, putem să împărtășim datele dvs. personale cu alte persoane atunci când acest lucru este impus de lege.

Datele dvs. de marketing și de comunicare vor fi împărtășite unei terțe părți în scopul lansării unei relații comerciale directe cu dvs. doar în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru acest lucru.

Dacă afacerea sau bazele noastre de date vor fi vândute, datele dvs. personale pot fi furnizate consultanților potențialilor cumpărătorilor cu protecția juridică adecvată și transferate noilor proprietari ai companiei.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă doriți să exersați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați ofițerul nostru de informații prin e-mail la adresa [email protected]

Este posibil să fie necesar să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a vă confirma identitatea și a ne asigura ca aveți dreptul de a accesa datele personale relevante (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi legale). Aceasta este o măsură de securitate pe care o luăm pentru a evita divulgarea datelor dvs. personale unei persoane care nu are dreptul să o primească.

 1. Termenii Generali

Împreună cu Datele Personale ale Clienților, fiecare parte recunoaște și este de acord că, în scopul Legilor privind Protecția Datelor, Clientul este operatorul Datelor Personale ale Clientului, iar Rara Logistics este împuternicitul operatorului pentru prelucrarea Datelor Personale ale Clientului.

(b) Clientul trebuie să respecte obligațiile ce îi revin în calitate de operator al Datelor Personale ale Clientului (inclusiv, fără a se limita, orice obligație în conformitate cu Legile privind Protecția Datelor pentru a obține acordul clienților săi privind Prelucrarea Datelor Personale ale Clientului) și este răspunzător față de Rara Logistics pentru orice nerespectare a obligației de operator.

(c) Rara Logistics trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu scopul ca prelucrarea să îndeplinească cerințele legislative privind protecția Datelor ca măsură de protecție a drepturilor persoanelor vizate.

(d) Rara Logistics  va:

(e) Prelucra Datele cu Caracter Personal așa cum este permis sau conform cu obligațiile sale în baza acestui Acord de Prelucrare a Datelor Clienților (inclusiv dispozițiile contractelor pentru produsele Rara Logistics) sau în conformitate cu instrucțiunile Clientului așa cum se menționează în acest Acord de Prelucrare a Datelor Clienților și în Contractul pentru Produsele Rara Logistics; și:

(ii) Asistă Clientul pe cheltuiala Clientului prin efectuarea unei evaluări a impactului prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu orice consultări cu o autoritate de supraveghere dacă și în măsura în care este necesară efectuarea unei evaluări sau consultări în conformitate cu Legislația privind Protecția Datelor

 1. Drepturile Persoanelor Vizate

Rara Logistics va:

(a) Implementa măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure îndeplinirea obligației Clientului de a răspunde la solicitările persoanelor vizate de a-și exercita drepturile de accesare, rectificare sau ștergere, de a restricționa sau de a se opune prelucrării Datelor Personale ale Clienților sau portabilității datelor; și:

(b) În cazul în care persoana vizată adresează o cerere scrisă către Rara Logistics să exercite oricare dintre drepturile menționate în clauza 2 (a) de mai sus, să transmită cererea Clientului în mod prompt și, la solicitarea scrisă a Clientului, să furnizeze Clientului, pe cheltuiala acestuia, o astfel de cooperare și asistență, așa cum este solicitată în mod rezonabil de către Client, cu scopul de a asista Clientul în a răspunde la aceasta.

 1. Măsuri de Securitate

Rara Logistics va:

(a) Pune în aplicare și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal pentru Clienți și a pierderii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii neautorizate, distrugerii sau deteriorării Datelor cu Caracter Personal, luând în considerare stadiul actual al tehnicii, costurile de implementare și natura, domeniul de aplicare, precum și riscul de variație a probabilității și gravității drepturilor și libertăților persoanei fizice

(b) Notifica Clientul fără întârziere după ce a luat cunoștință despre o încălcare a Datelor cu Caracter Personal, iar la solicitarea scrisă a Clientului, va furniza acestuia pe cheltuiala Clientului cooperarea și asistența după cum e cerută în mod rezonabil de către Client, cu scopul de a-l asista la notificarea de încălcare către autoritatea de supraveghere și către eventualele persoane vizate.

 1. Partajarea Datelor cu Caracter Personal

Rara Logistics va:

(a) Informa Clienții despre angajarea unui alt împuternicit, înainte cu 30 zile înainte ca noul împuternicit să prelucreze Date cu Caracter Personal, notificând Clienții despre identitatea și rolul noului împuternicit, prin publicarea și actualizarea acestuia pe site.

(b) Acorda Clientului dreptul de a contesta noul împuternicit, prin terminarea Acordului și Contractului în conformitate cu clauza de încetare unilaterală a Contractului, aceasta fiind singurul și exclusivul remediu la obiecția de angajare a unui nou împuternicit.

(c) Intra în relație contractuală cu noii împuterniciți respectând cerințele impuse de Legile pentru Protecția Datelor, și:

(d) Asigura că angajații care au acces la Datele cu Caracter Personal au un angajament de respectare a obligațiilor privind confidențialitatea

Actuali împuterniciți ai Rara Logistics sunt identificați în Anexa acestui Acord.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

(a) Cu permisiunea prealabilă în temeiul unei autorizări specifice sau generale a prelucrătorilor de date acordate de Client în cadrul acestui Acord de Prelucrare a Datelor despre Clienți, Rara Logistics nu va transfera datele personale ale clienților către sau nu va prelucra datele personale ale clienților în nici o țară din afara Spațiului Economic European fără acordul prealabil scris al clientului (un astfel de consimțământ să nu fie reținut sau întârziat în mod nejustificat) decât (doar atâta timp cât):

(i) A existat o constatare Comunității Europene de compatibilitate în conformitate cu articolul 26 alineatul (6) din Directiva 95/46 / CE, sau, după 24 Mai 2018, Articolul 45 din GDPR în ceea ce privește țara sau teritoriul respectiv;

(ii) Transferul este în Statele Unite ale Americii către o entitate importantă, care este un membru certificat al Scutului de Confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield); sau

(ii) Clientul sau Rara Logistics și entitatea importatoare relevantă sunt părți într-un contract în care exportul Datelor Personale ale Clienților respectă cerințele actuale ale legislației privind Protecția Datelor și acești termeni de furnizare a datelor privind clienții.

(b) În cazul în care orice mecanism pentru transferurile transfrontaliere de Date Personale ale Clientului este găsit de către o autoritate de supraveghere, instanță competentă sau de altă autoritate guvernamentală ca fiind un mijloc invalid de a respecta restricția privind transferul Datelor cu Caracter Personal către o țară terță sau teritoriu așa cum este prevăzut în legislația privind Protecția Datelor, părțile vor acționa în bună credință pentru a conveni implementarea unei soluții alternative pentru a permite Clientului să se conformeze cerințelor legale  în ceea ce privește orice astfel de transfer.

 1. Obligații

(a) Pe cheltuiala Clientului, Rara Logistics va:

(i) Furniza la cererea scrisă a Clientului, toate informațiile necesare în mod rezonabil pentru a demonstra conformitatea cu articolul 28 din GDPR

(ii) Permite și contribui la auditurile efectuate de către sau în numele Clientului privind prelucrarea Datelor Personale ale Clienților de către Rara Logistics

(iii) Acorda toată cooperarea și asistența solicitată în mod rezonabil de către Client în legătură cu:

(A) Asistarea Clientului în asigurarea respectării obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR, ținând cont de natura prelucrării și de informațiile disponibile pentru produsele Rara Logistics;

(B) Efectuarea oricărei evaluări de către Client asupra impactului prelucrării Datelor Personale ale Clientului; și

(C) Orice consultări efectuate de către Client cu orice autoritate de supraveghere în conformitate cu legislația privind Protecția Datelor

(b) Clientul va:

(i) Respecta toate legile aplicabile (inclusiv legislația privind Protecția Datelor), și drepturile unei terțe părți, care se referă la datele Personale ale Clientului; și

(ii) Respecta toate obligațiile sale în calitate de Client al Datelor cu Caracter Personal

(iii) Se va asigura că își păstrează dreptul de a autoriza prelucrarea de către Rara Logistics și alți împuterniciți de Date Personale ale Clienților, subcontractați de către Rara Logistics în legătură cu serviciul oferit de Rara Logistics pentru produsele sale..

 1. Reziliere / expirare

(a) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest Acord de Prelucrare a Datelor Clienților, la încetarea contractului Clientului cu serviciul pentru produsele Rara Logistics, Rara Logistics va asigura și se va asigura că fiecare împuternicit subcontractat de către el pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului va ceda în cel mai scurt timp Datele Personale ale Clienților și va șterge Date cu Caracter Personal ale Clienților, cu excepția cazului în care este necesar sau are dreptul de a păstra o copie în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a oricărui stat membru al Uniunii Europene sau să permită păstrarea sau continuarea prelucrării Datelor Personale ale Clienților în conformitate cu prevederile acestui Acord de Prelucrare a Datelor despre Clienți

(b) La încetarea contractului dintre Client și Rara Logistics, acest Acord de Prelucrare a Datelor Clienților va rămâne în vigoare și va continua să producă efecte.

 1. Definiții

În acest Acord de Prelucrare a Datelor Clienților:

(a) Legislația privind Protecția Datelor include (i) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) și Directiva privind Confidențialitatea și Comunicațiile Electronice (2002/58 / CE), (ii) succesorii sau înlocuitorii acestora, și (iii) orice legislație care pune în aplicare sau modifică oricare dintre acestea în România;

(b) Controlor, persoana vizată, Date cu Caracter Personal, încălcarea Datelor cu Caracter Personal, împuternicit și prelucrarea vor avea semnificația ce le este dată în GDPR

(c)  Client, Clienți, persoane care vizitează site-ul web www.raragroup.ro